top of page

מתחם מגורים   תל ברוך

הצעה למתחם מגורים של תשעה מבננים בשכונת תל ברוך. מתחם המגורים תוכנן סביב אזור ציבורי אשר יועד לבניית מרכז פעילות פנאי וספורט שכונתי. בפרויקט נבחנה יחידת המיבנן  התוחמת את המרכז השכונתי בווריאציות שונות בהיותה יחידה דו משפחתית צמודת קיר. הרכבתה של היחידה והעמדתה נעשתה בחשיבה על פתיחות מרבית לנוף ולחזיתות עם שמירה על פרטיות בין יחידה ליחידה.

bottom of page