top of page

תמ"א 38 בן יהודה  תל אביב

בחינת זכויות של מבנה קיים ברחוב בן יהודה ברובע 3 תל אביב ובדיקת ניצול הזכויות שלו לפי חוק תמ"א 38 לחיזוק מבנים ברובע 3. בהתאם לעולה מנתוני הבדיקה, בוצע תכנון חיזוק לקירות ההיקפיים במבנה ועיבויים, סגירת מרפסות קיימות והחזרת החזית המסחרית למבנה, הוספת שטחי ממ"דים בחזית הצפונית עד לקו בנין צידי 2 מ' והוספת מרפסות פתוחות על פי המותר. כמו כן תוכננו 2 קומות יזמיות וקומת גג יזמית בנסיגה תוך עיצוב של כלל חזיתות המבנה.

bottom of page