top of page

תמ"א 38 יהואש  תל אביב

בדיקת הזכויות של מבנה קיים ברחוב יהואש בתל אביב. בחינת חיזוק ושיפוץ המבנה בתמורה לתוספת הקומות האפשרית בהתאם לניצול הזכויות בחוק תמ"א 38 לחיזוק מבנים, ההצעה כוללת אף את חיזוק חדר המדרגות, שיפוץ לובי הכניסה והוספת מעלית, טיפול בצנרת גלויה ועיצוב וחיפוי החזיתות של המבנה.

bottom of page