top of page

מתחם לרנר  זכרון יעקב

בשיתוף פעולה עם ארביג'ז אדריכלים

תכנון מתחם מגורים של שבעה מבננים בזיכרון יעקב. בתכנון המתחם נשמרו שני המבנים הקיימים שבבעלות יזמי הפרויקט והיחידות הנוספות תוכננו בחשיבה על כך שכל יחידה תמצה את מקסימום החיבור לחצר הפתוחה שבבעלותה תוך שמירה על פרטיות מרבית בין יחידה ליחידה.

במהלך הפרויקט נבחנו מספר אופציות תכנוניות  בהתחשב בתמהיל האנושי והצרכים של שוכרי המגורים באזור ונעשה ניתוח כדאיות כלכלית של  כל אחת מהאופציות.

המתחם תוכנן כך שתשמר חזות אדריכלית אחידה לכלל היחידות יחד עם שונות אינדיבידואלית ליצירת תחושה אורגנית של מקום מגורים.

bottom of page