top of page

בית מסיקה  מגשימים

בית למשפחה צעירה שהחליטה לבנות את ביתה על נחלה של 10 דונם במושב מגשימים ולתת מקום ובית גם לסוסים שבבעלותה. הבית תוכנן מעל מידות צרכי המשפחה הנוכחיים בחשיבה עתידית על מצב המשפחה כשתתרחב ותגדל.

תכנון הבית לקח בחשבון את גגות הרעפים הקיימים בחזות המושב וניסה לייצר עניין חדש בהפיכת כיוון רום הגג כלפי מטה. בהנחה חדשה זו הושג מראה מודרני וחדשני בחזיתות המבנה ועם זאת נשמר מראה קורות העץ הקלאסיות בתקרת הבית כנהוג בגגות רעפים.

הבית אינו פונה בפתחיו הגדולים אל קדמת הנחלה והכביש כי אם אל עומק הנחלה ולאזור בו מוקם אזור המחייה של הסוסים. החצר המקורה והבריכה בהן מתרחשת רוב פעילות יושבי הבית מוקמו בתווך בין המבנה ובין מתחם הסוסים ובכך מאפשר קשר ישיר של מבט וגישה מפנים המבנה אל אזור הסוסים.

bottom of page