top of page

בית כרמון  פתח תקווה

שיפוץ מאסיבי של בית צמוד קרקע בן שלוש קומות שעבר גלגולים רבים ושימש מגורים לשלושה דורות של משפחה אחת. כעת כשהדור האמצעי נותר לבדו בבית לאחר עזיבת הדור הקודם והדור הצעיר את הבית, התגלה הצורך לחשוב מחדש על תכנון חללי הבית ועל הקשר שלהם עם החצר הסובבת את הבית.  בעבר הודגש הצורך בביצוע הפרדה בין המפלסים שונים על מנת לאפשר לכולם חיים משותפים עם הפרדת הפרטיות הנדרשת. כעת כשהפך המבנה למגוריהם הקבועים של דור הביניים הוחלט על מיקוד החיים בקומה המרכזית ופתיחתה לחצר קדמית אשר הוגבהה לאותו מפלס על מנת ליצר אזור שהיית חוץ יומיומי מאזור הסלון והמטבח. הקומה התחתונה משמשת לאירוח אירועים מיוחדים ונקשרה לחצר האחורית אשר יכולה לאכלס אורחים רבים ואת כלל המשפחה המורחבת בסופי שבוע ואירועים. הקומה העליונה תוכננה כקומת מגורים ללינת המשפחה המורחבת ולשימוש משני של דיירי הבית במהלך השבוע.

bottom of page