top of page

בית פרטי   זכרון יעקב

תכנון בית (על בסיס שלד קיים) בזיכרון יעקב, המצוי על צלע ההר וצופה לנוף מרהיב.

התכנון נעשה עבור זוג שרצה להתאים את הבית לשגרת חייו הכוללת מגורים ועבודה מתוך הבית במהלך ימות השבוע וכן אירוח של ילדיהם ונכדיהם הצעירים בסופי השבוע. לשם כך הוקדשה קומה שלמה אשר במהלך השבוע יכולה להתנהל בצורה אחת ולשמש כאזור עבודה ומנוחה זוגי ובסופי שבוע לאפשר לינה ושהייה של בני משפחה רבים.

התכנון מדגיש בראש ובראשונה את הנכס הגדול ביותר של בית זה והוא הנוף העצום שנשקף מכל פתחיו. בהתאם לכך מקסמנו את פתיחות חללי הבית אל הנוף המרהיב ויצרנו חללים פתוחים המאפשרים את כניסת הנוף מחלל אחד לחלל פנימי יותר וכן חללים אשר אלמנט החיץ ביניהם ניסתר וניתן לנצלו כמחלק ומפריד רק כאשר נדרש.

התכנון מתמודד גם עם נושאים כגון שמש ישירה החודרת דרך וויטרינות ענק בשעות הקשות של אחר הצהריים בעונת הקיץ, רוחות חזקות המגיעות מכיוון הים והשיפוע התלול של המגרש.

גם בחירת החומרים נעשתה תוך חשיבה על השתלבות הבנוי עם הטבע מסביבו והושם דגש על בחירה בחומרים טבעיים ובדיקת המינון בין חומרים "קרים" ו"חמים", זאת על מנת לקבל מבנה המדבר בשפה ובחומריות של הסביבה הטבעית בה הוא מצוי.

bottom of page