top of page

בי"ס יסודי ע"ש יצחק נבון  צור יצחק

בשיתוף פעולה עם ארביג'ז אדריכלים

בית ספר יסודי עם פרוגרמה של 18 כיתות לימוד בשכונת מרום השרון בצור יצחק.

האתר ההררי הוביל לתכנון של מבנה מרכזי בן 4 קומות הכולל את אזור הממ"דים והשירותים, אליו מתחברים במפלסים שונים שלושה מבנני כיתות דו קומתיים עבור 2 שכבות גיל כל אחד, הנקשרים בניהם בחללי תנועה ושהייה משותפים. חללים אלו מאפשרים מבט ישיר מפנים המבנה אל הנוף וכניסת אור טבעי רב לחללי המבנה.

מתוך המבנה, אשר נבנה על צלע הר, ניתן לצאת לשלושה מפלסי חצר שונים אשר מחוברים בניהם בטיפול נופי של טרסות צמחיה, מערכי מדרגות ואמפי להתכנסות בית סיפרית.

לכל שכבת גיל תוכננה יציאה ישירה אל חצר ייעודית ומתקניה ללא טיפוס במדרגות.

בקומה העליונה ביותר נעשה שימוש ביציאה ישירה אל הגגות המרוצפים המאפשרים פעילות חוץ כיתתית.

bottom of page