top of page

בי"ס אלראשדיה  לוד

הרחבת בית ספר יסודי בלוד לפרוגרמת 18 כיתות לימוד. בתכנון החדש שונה מערך הפונקציות במתחם ותוכננה כניסה חדשה לביה"ס דרך מעבר מקורה במבנה החדש המגדיר שער חדש למתחם הקיים.

אגף המנהלה הועבר מהמבנה הישן לחדש ומוקם מצדו האחד בסמוך לכניסה המקורה ומצד שני גובל עם חצר המגרשים הפתוחה, זאת על מנת לחזק את הנוכחות והפיקוח של הצוות החינוכי.

bottom of page