top of page

גני ילדים  צור יצחק

בשיתוף פעולה עם ארביג'ז אדריכלים

מתחם גני הילדים בישוב צור יצחק כולל שלושה גני ילדים עירוניים. האתר ממוקם בין שני כבישים בהבדל מפלסים של קומה שלמה. טופוגרפיה זו אתגרה את התכנון והובילה ליצירת מבנה המותאם לשיפוע ולתכנון שביל צידי המקשר בין שני הכבישים. הכניסה למתחם תוכננה במרכזו של שביל זה ומימנה ניתן לטפס אל המבואה העליונה המובילה אל שני גנים שבמפלס הכביש העליון או לרדת אל המבואה והגן שבמפלס התחתון.

כרעיון המחולל של צורניות המבנה תוכנן מבנה שתחילתו כרגולרי ועל ידי הסטה קלה של קירות החוץ יצרנו קירות מעובים היוצרים חללי אחסון פנימיים לשימוש כיתות הגן ובו זמנית יוצרים הצללה בנויה מעל המפתחים.

אחת המטרות שהצבנו לעצמנו הייתה ליצור מכל גן פתיחות לנוף וגישה ישירה אל חצר פעילות צמודה ללא הפרש מפלסים ומדרגות. את שני מפלסי המתחם קשרנו בגינת טרסות אשר משמשת כגינה אקולוגית ומעשירה את פעילות הילדים כחלק משגרת הפעילות בגן.

bottom of page