top of page

בית ארנולד   כרם מהר"ל

בית למשפחה שהחל מתוך קונספט של בית החפור בהר והצופה אל הנוף.

בתכנון הבית נעשתה חשיבה אקולוגית הלוקחת בחשבון את תנאי השטח הספציפיים ומשתמשת בהם על מנת להגיע ליעילות אקולוגית של המבנה.

המבנה בנוי על שיפוע ההר כך שצדו הדרומי של הבית שקוע בגוף ההר ושומר כך על קרירות המסה התרמית שלו.

במרכז הבית מוקמו מדרגות ראשיות המקשרות במבט ותנועה בין הגינה בקומת הכניסה למעלה ההר בקומה העליונה. מדרגות אלו עוברות בכל מפלסי הבית ומגיעות עד לדק במפלס הגג ממנו מתאפשר מבט ישיר אל לנוף הנפתח מול המבנה.

מעל למדרגות אלו תוכננה ארובת רוח המייצרת יניקה של אויר מתוך המבנה ומאפשרת אוורור טבעי של חללי הבית.

bottom of page