בית נחלת  ראשון לציון

בית לזוג צעיר שבנה את ביתו על חצי ממגרש דו משפחתי.

חזות הבית באה לשמר את הרוח הכפרית והצנועה של השכונה ולשחק בעדינות בין יצירת אינטימיות ופרטיות מהמגרשים השכנים אל מול פתיחות מירבית בין חללי המבנה עצמם ואל הגינה בממוקמת בחלקו האחורי של המגרש.

לאור היותם משפחה בצמיחה עם ילדים קטנים, תכנון הבית לקח בחשבון את החשיבות לקשור בין חללי הקומה הראשונה והשנייה דרך יצירת גרם מדרגות אשר קושר בין שלושה חללי פעילות שונים (סלון, פודסט אזור נגינה וחלל גלריית משחקים) וזאת בכדי לייצר רציפות של מבט וקשר אקוסטי בין החללים השונים.