top of page

בית מסארווה  ערה

בית במטע זיתים בכפר בואדי ערה. מיקום המבנה תוכנן בכדי לאפשר תכנון עתידי של מבנים נוספים על אותו מטע לשאר בני המשפחה. הקשר בין פנים המבנה למטע הזיתים המקיף אותו הכריע את ההחלטות התכנוניות למיקום החללים הציבוריים הפורמליים וחללי המטבח וההתכנסות המשפחתיים.

העיצוב הכללי המשלב את הקשתות הגבוהות וגגות הרעפים עם הנפחיות הקובייתית המודרנית, מאפיין את רצון הדור הצעיר לאחד בין סממני הבניה המסורתית המקומיים עם החזות המודרנית.

פנים הבית תוכנן מתוך הסתכלות על התרבות והמנהגים המקומיים. הסלון הייצוגי למפגשים מאפשר הפרדה מוחלטת מאזור חדר המשפחה והמטבח, בהם יכולים בני הבית להתנהל בנוחות ובפרטיות. מערך המדרגות הקושר את קומות הבית מאפשר הצצות בין קומת המגורים לקומה הכניסה הציבורית ועם זאת מוסתר מחלל האורחים הייצוגי.

bottom of page