top of page

בית צרפתי 2  יפו

תכנון שני לבית ביפו שכבר עבר תכנון ושיפוץ במשרדנו לפני 7 שנים (בית צרפתי 1). הצורך בתכנון ושיפוץ מחדש התעורר לאור רכישה של מבנה צמוד קיר שנוסף כעת לשטחי הבית. בעקבות הרחבת שטחי המבנה בשטחים צמודי קיר בשלושה מפלסים שונים, התעורר הצורך לבחון מחדש את מיקום כל החללים והפונקציות, הקשרים ביניהם ומערך התנועה הכללי בבית תוך שמירת ההיררכיה בין פרטי וציבורי.

בנוסך להרחבת שטחי המבנה, שיפוץ כעבור מספר שנים נותן יתרון להסתכלות חדשה על התנהלות המשפחה לאור העובדה שדיירי הבית בגרו וכי הצרכים השתנו בהתאם. בהתאם לכך, תוכננה קומה שלמה לילדים הבוגרים עם כניסה נפרדת משאר מערך הבית.

bottom of page