top of page

טיילת חינוכית ע"ש יצחק שמיר  צור נתן

בשיתוף פעולה עם יעל ברמאור סטודיו לאדריכלות נוף

הטיילת ע"ש יצחק שמיר, מתוכננת בחלקו הדרומי והמזרחי של הישוב צור נתן. הטיילת שאורכה כ- 1.5 ק"מ, מקנה חוויה לימודית לאורכה ובמספר נקודות לימוד ותצפית. בנקודות אלו מוקנה ידע על פועלה וחשיבותה של קק"ל, על חייו ופועלו של יצחק שמיר ועל הישוב צור נתן - מיקומו הגיאוגרפי וההיסטוריה של המקום.

bottom of page