טיילת חינוכית ע"ש יצחק שמיר  צור נתן

בשיתוף פעולה עם יעל ברמאור סטודיו לאדריכלות נוף

הטיילת ע"ש יצחק שמיר, מתוכננת בחלקו הדרומי והמזרחי של הישוב צור נתן. הטיילת שאורכה כ- 1.5 ק"מ, מקנה חוויה לימודית לאורכה ובמספר נקודות לימוד ותצפית. בנקודות אלו מוקנה ידע על פועלה וחשיבותה של קק"ל, על חייו ופועלו של יצחק שמיר ועל הישוב צור נתן - מיקומו הגיאוגרפי וההיסטוריה של המקום.