top of page

בית קפלן  תל אביב

דירה בבניין לשימור בתל אביב משנות ה-30 המוקף בגינות ציבוריות. עיצוב הדירה בא לאפשר שתי צורות חיים שונות – דירת רווקים מחד ובית משפחתי עם שני ילדים מאידך.

תכנון החלל מתאפיין בקשר פנים-חוץ המתאפשר באמצעות חיבור שתי המרפסות הפונות לגינות השונות ויצירת ציר ברור ביניהן, לאורכו מתקיים המפגש בין החדרים, המטבח והנוף.

עיצוב הדירה מקיים דיאלוג בגבולות שבין פנים לחוץ ובין פרטי וציבורי בחללי הדירה. המרפסות מאפשרות חשיפה מבוקרת של הפנים לחוץ והמבטים המדודים המתאפשרים בין החללים בדירה יוצרים יחסים משתנים בין האינטימי למשותף.

bottom of page