top of page

בית אוליאל  תל אביב

דירת גג  של כ 60 מ"א עם מרפסת גדולה באותו המפלס.

הדירה מתוכננת באופן שמאפשר שליטה ברמת הפרטיות והחשיפה בין חלקיה השונים של הדירה 

כך שנוצר רצף של התרחשויות שמתחילות מפנים הדירה דרך הסולריום ועד לחוץ

bottom of page