top of page

חב' UNIK  תל אביב

תכנון מרחב עבודה למשרד פרסום ויחסי ציבור אשר העביר את משרדו להאנגר ששימש בעבר כבית דפוס וממוקם בקרבה למתחם יד חרוצים. החלל התעשייתי הושאר כמו שהוא, שקוע מעט מקו הרחוב, עמודי בטון חשופים, תאורת ניאון רציפה חשופה, חלונות קיימים. התפיסה העיצובית מנסה ליצור דיאלוג עם תפיסת מרחב העבודה כפי שהוצגה על ידי הלקוח: משרד שהוא גם בית, עם דגש על עבודת צוות, טוטאלי, כיפי, צעיר, חושב אחרת, מאפשר קיום אירועים חברתיים-עסקיים. בחלוקת החלל נתחמו רק שני משרדי השותפים כקופסאות מבודדות החולשות | חולקות את מרחב העבודה בעוד ששאר החללים תוכננו למצבים דואליים של אינטימיות מול פומביות ופונקציונאליות משתנה.

bottom of page