top of page

מיקרוסופט  רעננה

בשיתוף פעולה עם ארביג'אז אדריכלים

מרכז הטכנולוגיה של מיקרוסופט (Microsoft Technology Center ) ברעננה נועד להציג בפני המבקרים חדשנות טכנולוגית  ולהתוות דרכים  למימושה באמצעות חללים ייעודיים המוקדשים לאינטראקציה עם לקוחות פוטנציאליים והדמיה של פתרונות חדשניים תוך התנסות במוצרי החברה.

חלל ה-MTC  חולק ל-4 חללים מרכזיים בעלי צרכים פונקציונליים שונים. כל אחד מהחללים מחייב התייחסות אחרת בכדי לאפשר מגוון חוויות משתמש וצורות שונות של עבודה.

חלל 1: חלל מבואה אינטראקטיבי שבו ניתן לחוות יכולות טכנולוגיות מתקדמות של החברה. בכדי להתאים את החלל למצבי שימוש משתנים תוכנן החלל סביב ספסל דינמי המאפשר חלוקות שונות של החלל הפתוח וחשיפה להקרנות מידע ע"ג הקירות.

חלל 2: הינו החלק הייצוגי של המרכז שבו מציגים בפני המבקרים את היכולות הייחודיות והפוטנציאל של הטכנולוגיות החדשניות של מיקרוסופט. הפתרון האדריכלי התמקד ביצירת "קיר" הבנוי כולו מסרגלי עץ היוצרים נישות שהייה למציגים ומהווים מצע להצגה דינמית של היכולות הטכנולוגיות של מיקרוסופט.

חלל 3: חדר ישיבות עתיר טכנולוגיה המאפשר עבודת תכנון דינמית.

חלל 4: חלל לאירוח קבוצות עבודה משתנות להפיכת מחשבות רעיוניות למוחשיות. האירוח הינו לפרקי זמן קצובים אך אמור ליצר את הרגשת ה"בית". השתמשנו בדימוי של המטבח המודרני בו מוקדשת מחשבה רבה ליעילות, לארגונומיה ולסביבת עבודה נקיה מצד אחד ומאידך לסביבה אישית נעימה ונוחה. כל עמדת עבודה ניתנת להתאמה ע"י פתיחה וסגירה של תאים ייעודיים כגון: מגש לחפצים אישיים, תא אחסון נפתח לתיק, מדף לספרות מקצועית ועוד. הדינמיות של העמדות מאפשרת בסוף האירוח, לסגור את כל התאים ולהשאיר חלל נקי.

bottom of page